Künye

Güzellik Sanatı
Aylık Güzellik ve E-Yaşam Dergisi

İmtiyaz Sahibi ve Sorumlu: Ertan Acar İletişim Hizmetleri Grup AŞ. adına Ertan Acar

Genel Yayın Yönetmeni: Öznur Doğan

Reklam ve Pazarlama Yönetmeni: Aslı Sarıca

Hukuk Danışmanı: Av.Celal Akman

Bursa Temsilcisi : Faruk Bayezıt

Yayın Kurulu : Batıkan Metin Koca, Öznur Doğan, Rıdvan Tozlu, Aslı Sarıca, Duygu Özün, Yılmaz Parlar

 

“www.guzelliksanati.com”, ‘Basın Meslek İlkeleri’ne uymaya söz vermiştir.